6.00-8.00       Schodzenie się dzieci

                      – zabawy wg zainteresowań

                        rozmowy indywidualne z dziećmi,

   8.00-8.15     Ćwiczenia poranne, czynności higieniczne,

przygotowanie do śniadania 

 

   8.15-8.45        Śniadanie

 

8.45-9.00       Modlitwa poranna

 

9.00-10.00     Zajęcia programowe

 

10.00-11.15    Zabawy ruchowe

                       – w ogrodzie przedszkolnym, w sali lub spacer

 

11.15-11.30   Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu,                                              

                      - modlitwa „Anioł Pański”.

 

11.30-12.15   Obiad

 

12.15-14.15   Odpoczynek

 

14.15-14.30   Podwieczorek               

                        – zabawy w kącikach zainteresowań

 

14.30-15.30    Rozchodzenie się dzieci

 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration from FCT